DABRONY

 Dabrony a Marcal-medence szélén, a Bakonyaljának is nevezett átmeneti vidéken helyezkedik el, a Somló-hegytől 10 km-re. Határai egyik oldalról a Marcal-medence rétjeivel, mocsaras-lápos területeivel, másik oldalról a bakonyi erdők nyúlványaival érintkeznek.

Dabrony területe már jóval az Árpád-kor előtt is lakott volt, a ma ismert legrégebbi oklevél, mely Dabrony települést megemlíti 1240-ből való. A 15. században a település többek között Kinizsi Pál birtoka volt, a 16. század közepén lakossága a mai lakosság több mint duplája, közel 800 fő lehetett, azonban a török hódoltság idején szinte teljesen elnéptelenedett. A 18. század végén Dabrony népessége 458 fő. A napóleoni háborúk alatt a harcok ezen a vidéken elég élénkek voltak, a néphagyomány szerint a Német-dombi (Kálvária-dombi) kereszt alá a harcokban elesett francia katonák vannak eltemetve. A 19. század közepére a falu lakossága szépen gyarapodott, összesen 813 főt tett ki. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban a település önkéntesek állításával vette ki a részét.

Az I. és II. világháború áldozatainak előtt a település emlékművel tiszteleg. A huszadik században a falu lakosságszáma az 1000 főt is elérte, azonban ezután sajnos elkezdődött, majd fokozatosan felgyorsult a lélekszám csökkenése. 2013-ban a lakosságszám 353 fő volt, a munkanélküliség 6,5%, az egyes településrészek szegregációja folyamatos. A helyi gazdaság és a vidéki értékekre épülő turizmus fejlesztése a település sürgető feladata.

 

Helyek, amelyeket érdemes felkeresni

  • IMGP4670 Evangélikus templom smDabronyi Evangélikus Templom: Az országos műemlékvédelem alatt álló, gótikus stílusban épített templomot 1483-ban szentelték fel. Ez a környék egyik legrégebbi evangélikus temploma. A templom építését Kinizsi Pál nevéhez kapcsolják, hiszen a felszentelés idején ő volt a környék földesura, a feltételezésre írásos bizonyíték nincs. A reformáció üldözésekor a pápai pálosok vezetője elfoglalta a templomot. Az épületet az evangélikusok csak 1673-ban kapták vissza, amely 1706-ig felváltva hol az evangélikus, hol a katolikus felekezet tulajdonában volt. A templom a 19. század közepén leégett, újjáépítése 8 évbe telt. A legutolsó felújítás 2006-ban történt, azóta a templom régi fényében ragyogva várja a híveket és a látogatókat.

IMGP4666 Katolikus templom sm

  • Szent Lőrinc Római Katolikus Templom: A településen a római katolikus, ún. „kistemplom” 1770-ben épült, mely egészen 1914-ig, az ún. „nagytemplom” elkészültéig szolgálta a híveket. Az 1914-ben 10 hónap alatt épült fel a templom, amely a veszprémi érsekség területén a falvak között a legnagyobb. Legutóbbi felújítása 2012-ben történt.
  • Gárdonyi Géza mellszobra: Gárdonyi 1884-85 között ugyan csak egy éven keresztül tanítóskodott a faluban, ám mégis mérföldkő volt a település az életében, hiszen feleséget is itt talált magának.
    A faluba érve mostoha körülmények fogadták, tanítóként nehéz anyagi helyzetben volt, császár ellenes nézetei miatt több helyről eltávolították. Ekkor már írt verseket, novellákat és esszéket, egyre inkább terhére volt az iskola. A szerelem ekkoriban állandó szereplője volt az életének, ebben az időben először devecseri szerelme, majd a dabronyi evangélikus lelkész lánya kosarazta ki. A szerelmi kudarcok nagyon megrázták. Ekkor a helyi plébános tizenhat éves unokahúgának kezdett udvarolni. Tanítóként nehéz anyagi helyzetben volt, édesanyját és öccsét is támogatta. Kölcsönt kért a helyi plébánostól, amit nem tudott visszatörleszteni.
    A plébános kompromisszumot ajánlott neki. Vegye feleségül unokahúgát, Csányi Molnár Máriát a kölcsön fejében. Nem szerelmi házasság volt, kényszer vitte bele a költőt a házasságba. A leány győri lakos volt, ott eskette össze őket Muraközy József, dabronyi plébános. A leány gazdag volt, szülei molnárok voltak. Leendő anyósa kétszáz pengő forintot adott nászajándékba és két Bécsig szóló vasúti jegyet. Bár a házasságkötésüket követően két-három hónapra szétköltöztek, később mégis együtt éltek és három gyermekük született.
    Gárdonyi Dabronyban írta A lámpás című regényét, amelynek témája a falusi élet keserű ábrázolása. 1884-ben itt írta az Ábécéskönyvet. A falusi gyerekeken akart vele segíteni, de a gyakorlatba nem vezették be. Így eredményt sem mutathatott fel a mű. Gárdonyi, a tanító a házasságnak megromlása miatt fordult végleg az írói pálya felé (forrás: Nagyalásony Online, Gárdonyi, a néptanító: www.nagyalasonyonline.hu)

 

Helyi termelők, vállalkozások, kézművesek

 

Termék neve

Helyi termelő neve

Helyi termelő címe

Helyi termelő telefonszáma

Helyi termelő honlap címe

cseresznye, szilva, körte, alma

Sőth Ferenc

IMGP4634 Sőth Ferenc sm

Dabrony, Malom utca 6/B

06-30/937-13-63

-

 

Szálláshely a településen

Név

Férőhelyek száma (fő)

Cím

Telefonszám

Honlap cím

Lila Akác Vendégház

vendeghaz udvar sm

8

Dabrony, Kisfaludy utca 26.

30/473-95-82

www.lilaakacvendeghaz.hu