Proiect de cooperare internațională între Asociația Grup de Acțiune Locală Tövishát și Asociația Gemara Sk

Asociația GAL Tövishát a fost înființată cu scopul de a facilita dezvoltarea microregiunii prin programul de finanțare europeană LEADER pentru dezvoltare rurală. Teritoriul microregiunii Tövishát se află în Regiunea de Nord-Vest și cuprinde 11 comune, respectiv 51 de sate. Comunele din județul Sălaj sunt: Bocșa, Coșeiu, Crișeni, Dobrin, Hereclean, Șamșud, Sălățig, și Șărmășag, comunele din județul Satu Mare sunt: Bogdand, Hodod și Supuru. Scopul asociației este creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice.

Grupul de Acțiune Locală Gemara Sk este o asociație de dezvoltare rurală din vestul Ungariei, care s-a înființat în vara anul 2008 prin unirea regiunilor Gemara și Somlo cu scopul de a proiecta și coordona strategiile de dezvoltare rurală a celor 35 de localități aparținătoare prin intermediul programului Leader. Asociația își desfășoară activitatea în regiunea Papa și Devecser.     

Cele două asociații de dezvoltare rurală au depus un proiect de cooperare cu scopul de a dezvolta cele două microregiuni, de a instrui întreprinzătorii și fermierii și de a promova produsele producătorilor locali. Proiectul a fost declarat câștigător, iar în data de 25 august 2014, președintele Asociației GAL Tövishát a semnat contractul de finanțare. Titlul proiectului este “Dezvoltarea produselor locale și turismului prin proiectul de cooperare transnațională între Gemara-Sk și Asociația GAL Tövishát în cadrul programului Leader”, iar valoarea proiectului este de 39.466 euro.

Obiectivul proiectului de cooperare este instruirea întreprinzătorilor locali, promovarea turismului si a produselor locale. Prezentarea produselor s-a realizat prin diferite publicații, pagini de internet și prin expoziția din Casa Produselor din Doba (Ungaria). Proiectul a avut ca și rezultat dezvoltarea economică a microregiunii prin pregătirea teoretică și practică a 10 fermieri, a 5 întreprinzători și a 5 proprietari de unități agroturistice din microregiunea Tövishát în urma programelor de instruire organizate.

Una dintre cele mai mari realizări a proiectului a fost construirea Casei Produselor din Doba, la poalele munților Somlo, unde producători locali din microregiunea Tövishát își pot expune produsele, având astfel acces într-o nouă piață de desfacere.

Activitățile proiectului de cooperare:                                           

Realizarea proiectului s-a desfășurat în patru etape. În cadrul activităților pregătitoare s-au organizat două ședințe, prima în Valea Pomilor iar a doua în Ungaria, la sediul asociației partenere. La aceste întâlniri s-au stabilit obiectivele proiectului, planul de activități și responsabilitatea fiecărui membru.   

Prima activitate din cadrul proiectului s-a realizat prin derularea unor programe de instruire. La aceste instruiri au participat fermieri, mici întreprinzători și proprietari/ administratori/ lucrători în domeniul agroturismului din microregiunile Tövishát și GEMARA SK. Scopul programului de instruire a fost pregătirea teoretică și practică a fermierilor din domeniul viticulturii și pomiculturii, respectiv a întreprinzătorilor din domeniul agroturismului. Această instruire s-a desfășurat în prima fază în microregiunea Tövishát, după care au urmat trei vizite de studiu pentru participanți în Ungaria, în microregiunea GEMARA SK.    

S-au organizat patru sesiuni de instruire în microregiunea Tövishát având următoarele subiecte: Viticultură, Pomicultură, Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Agroturism. La fiecare instruire au fost prezențe 20 de persoane, care la sfârșit au primit diplome de participare. Lectorii formatori au fost foarte bine pregătiți având experiență relevantă în domeniul în care au susținut cursul, îmbogățind prezentarea teoretică cu exemple personale și sfaturi practice.

După sesiunile de instruire au urmat trei vizite de studiu în Ungaria, microregiunea Gemara Sk, la care au participat 100 de persoane din microregiunea Tövishát. Scopul vizitelor de studiu a fost schimbul de experiență între fermierii, întreprinzătorii și proprietarii de agropensiuni din cele două microregiuni, respectiv între angajații și partenerii celor două asociații. Fiecare vizită de studiu a avut o temă specifică: Viticultură și Pomicultură, Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Agroturism. Participanții au avut ocazia de a vizita ferme, livezi, agropensiuni, afaceri și organizații locale, de asemenea au participat la diferite evenimente, prezentări, conferințe, degustări de vin, festivaluri și târguri locale. Participanții instruirilor și vizitelor de studiu au fost foarte mulțumiți, având ocazia de a acumula multe cunoștințe în domeniile vizate și de a aplica cele învățate în microregiunea Tövishát și în afacerile proprii.  

Activitatea a doua din cadrul proiectului a fost elaborarea cataloagelor cu produsele locale de succes și unitățile agroturistice din cele două microregiuni. Catalogul conține 20 de produse locale respectiv agropensiunile din cele două microregiuni și a apărut în limba română. Catalogul joacă un rol foarte important în prezentarea și promovarea produselor locale și unităților agroturistice, contribuind la dezvoltarea continuă a microregiunilor Tövishát și Gemara Sk.

Activitatea a treia a presupus realizarea și dezvoltarea a două pagini de internet în care să fie prezentate produsele locale și pensiunile agroturistice, respectiv potențialul turistic a celor două microregiuni. În prezent paginile de internet conțin informațiile catalogului cu produsele si agropensiunile locale, iar în viitor va conține o descriere completă a turismului celor două microregiuni. Pagina de internet a Asociației GAL Tövishát cu informațiile turistice este www.tovistour.ro.

Ultima activitate din cadrul proiectului a fost evaluarea finală, respectiv diseminarea rezultatelor și planificarea continuării colaborării între cele două asociații. Concluziile și propunerile rezultate se vor folosi pentru planificarea viitoarelor proiecte. Diseminarea proiectului s-a realizat prin intermediul internetului și a prezentărilor din cadrul diferitelor evenimente.